Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/geoloogia/domains/geoloogia.ee/public_html/stdlib/db.lib.php on line 74
Geoloogiline auditeerimine

Geoaudit

7 5 4 6 8 3 2 7
7
5
4
6
8
3
2
7

Geoloogiline auditeerimine

Eestis on mitmeid maaomanikke, kellele kuulub suuremaid või väiksemaid kinnistuid. Lisaks kinnistu maapealsele väärtusele võib selle maapõues lasuda maavara, mida tänane ühiskond tööstuses ja ehituses märkamatult igapäevaselt vajab ning tarbib. Peamiselt on selleks ehitusmaavara liiv või kruus, kuid ka näiteks savi, turvas vms. Kuid mitte kõik maavarad ei kuulu täna kehtiva seaduse alusel maaomanikule (loe maavara kuuluvusest siit). Nõutud kvaliteediga maavara olemasolu võib maaomaniku jaoks tähendada aga täiendavat tulu. Sageli ei ole seda võimalust endale teadvustatud või puuduvad piisavad teadmised ja rahalised vahendid selleks, et astuda samme maatüki maavara potentsiaali väljaselgitamiseks. Siinkohal saab abiks olla meie poolt pakutav „Geoaudit“.

Geoauditi eesmärgiks on tuvastada kinnistu maavara olemasolu ning selle kvaliteedist lähtuv tegelik kasutatavuse potentsiaal. Kuna maapõue geoloogilist ehitust uuritakse lisaks vajaliku informatsiooni saamisele peamiselt selle hilisema kaevandamise ajendil, siis nagu iga tegevuse juures, tuleb ka siin arvestada parimal võimalikul moel teistega ning ümbritseva keskkonnaga. Seega on tähtis juba eos pöörata tähelepanu eeldustele, mis kindlasti või suure tõenäosusega välistavad hilisema kaevandamise - olgu selleks siis tihe inimasustus, mõni looduskaitseline objekt või mis tahes muu kitsendav asjaolu. Alles nende peamiste tegurite läbitöötamisel selgub, kas üldse on mõistlik teostada täiemahuline ning arvestatavat investeeringut nõudev geoloogiline uuring.

Täna on turul mitmeid büroosid, kes pakuvad muuhulgas mäetööstuses mitte nii hästi orienteeruvatele kinnistuomanikele geoloogilise uuringu teenust. Meie oleme pelgalt uuringu tegemise asemel orienteeritud eelkõige hilisemale kaevandamisele ja seetõttu peame esmatähtsaks võimaliku maavara kvaliteeti ja selle tegelikku kasutatavust. Seetõttu ei soovita me teha varu uuringuid näiteks piirkonnas, kus juba on piisavalt sarnase varuga töötavaid karjääre või vastupidi, sobiva maavara korral soovitame teha uuringu just seal, sest karjäärid piirkonnas on küll olemas (sellisel juhul enamasti seisvad), aga neis arvel oleva varu nimetus ja seal lasuva maavara kvaliteedist lähtuv tegelik kasutatavus omavahel lahknevad. Miks see kõik nii on, seda selgitab maaomanikule juba geoaudit. Samuti ei soovita me kliendi aega ja raha kulutada piirkonnas, mis on kas geoloogiliselt või muudel põhjusel perspektiivitud. 

Pakutav geoaudit koosneb järgmistest etappidest:

  • maaomaniku poolt saadetud info alusel teeme esmase analüüsi, kas käsitletaval kinnistul on sellist väärtust, et auditiga edasi minna. Potentsiaali olemasolu korral viime läbi geoauditi, millele eelnevalt sõlmitakse kõiki auditi etappe hõlmav kliendileping. Auditis selgitatakse välja kinnistu geoloogiline potentsiaal (vajadusel tehakse täiendavad välivaatlused-katsetused), tehakse kinnistu ja tulevase kaevandamistegevuse suhtes analüüs võimalike piirangute ning kitsenduste kohta, antakse ülevaade piirkondlikust turusituatsioonist ning turule sisenemise võimalustest ning erinevate arengustsenaariumite juures hinnatakse maaomaniku võimalikku tulu. Tehtav esmane audit on maaomanikule TASUTA!

  • väljavaatega auditi järgselt teeme pakkumise geoloogilise uuringu läbiviimiseks. Geoloogilise uuringu eest on võimalik tasuda kinnistuomanikul või uuringu kulu tasaarveldatakse maa ostu-müügiga või kaevandamise alguses maavara kogusega ehk ka selle etapi juures on soovi korral võimalik edasi liikuda nii, et kinnistuomanik ei pea rahalist omaosalust kaasama;

  • tehakse kokkulepe kas kinnistu ostu-müügi- või rendilepingu osas. Viimasel juhul lepitakse kokku tasumudelis ning kaevandamistingimustes, kaevandamist hakkab teostama EMG ettevõte EMG Karjäärid OÜ;

  • sõlmitud rendilepingu korral uuritud ja arvele võetud maavara varule toimub kaevandaja kuludega maavara kaevandamisloa taotlemine (vajadusel viiakse läbi keskkonnamõju hindamine), kes asub kaevandama ning seisab hea kõikide tegevuste eest, mis on maavara kaevandaja kohustuseks (loe kohustustest siit). Kogu tegevus lõppeb kaevandatud ala korrastamisega, mille tulemusena istutatakse mets, rajatakse veekogu või viiakse ellu mõni muu maaomaniku nägemus.

Geoauditi tulemusena on Teil võimalus müüa oma kinnistu lisaväärtusega või teenida selle arvelt kokkulepitud perioodilisusega passiivset tulu, seejuures ühe võimalusena ise investeeringut tegemata, jättes kogu asjaajamise spetsialistide hoolde. Seda eeldusel, et on olemas kinnistu, kus on tööstuses ja/või ehituses vajaminevat maavara. Kuna meie eesmärgiks ei ole teenida auditile järgneva geoloogilise uuringu pealt ning sellest ei sõltu meie püsimajäämine, siis potentsiaalita uuringuid, läbi mille kasvab täiendavalt seisvate karjääride hulk, me ei tee. Kui kinnistul on potentsiaali, järgneb geoauditile maavara kaevandamine ja hilisem tulu on garanteeritud. 

Kui sul on olemas mõni kinnistu, millele võiksime pilgu heita, siis täida auditi tellimisankeet SIIT.