Geoaudit

3 2 8 6 7 5 4 8
3
2
8
6
7
5
4
8

Geoauditi tellimisankeet

Vastame kõigile päringutele. Geoaudit jätab endale õiguse kõiki päringuid mitte töösse võtta. Geoaudit 
ei avalda tellimuse esitamise 
käigus teatavaks saanud informatsiooni 
kolmandatele isikutele!


Kodulehel ankeedi täitmise asmele võid kirjutada ka otse e-postil info[at]geoloogia.ee.

Kinnistuid vaadeldakse täna kasutusel olevate maavarade kontekstis (va põlevkivi), mida kaevandatakse avakaevandamise meetodil.

NB! Auditeeritava kinnistu pindala peab olema hektarites, väiksemaid kinnistuid auditeerimisele ei võeta.